Wilt u onze basisschool in bedrijf zien en de sfeer proeven?

In het schooljaar 2024-2025 kunnen wij geen nieuwe leerlingen meer plaatsen in de groepen 1 en 2, vanwege de voorziene groepsgrootte (van maximaal 30 leerlingen). We verwijzen u graag door naar één van de andere OOH scholen in Houten, onderstaand meer informatie over de scholen.
In onze groepen 5 tot en met 8 is er ook zeer beperkt plek vanwege de huidige groepsgrootte.

Komt uw kind voor een andere groep in aanmerking of plaatsing vanaf het schooljaar 2025-2026 in de kleuterklas? Vul dan het contactformulier in en Jonneke neemt zo snel mogelijk contact met u op
voor een gesprek en een rondleiding!
--

https://www.obsdevelduil.nl
Locatie onderbouw: Beverakker 19, Houten
Samen je vleugels uitslaan en eigen-wijs de wereld in!
Wij bieden kinderen, binnen de eigen mogelijkheden en die van de school, het best passende onderwijs. Samen met de ouders, begeleiden we de kinderen in het proces naar zelfstandigheid en bereiden ze voor op hun toekomst. Wij hechten veel waarde aan de samenwerking tussen ouders,
kinderen en school. Met elkaar zorgen we voor een school die een plezierige en veilige omgeving is voor iedereen, waar kinderen en volwassen graag komen.

https://www.obs-ridderspoor.nl/
Horigenland 50, Houten
Dit is Ridderspoor! School vol talent Ridderspoor is een openbare basisschool waar iedereen welkom is en op een fijne manier met elkaar leert omgaan. Leerlingen hebben gelijke kansen doordat wij van alle kinderen dezelfde hoge
verwachtingen hebben. Ridderspoor bestaat om goed onderwijs te geven en alle leerlingen te inspireren om talenten te laten ontdekken en ontwikkelen. 

https://www.obsdeplantage.nl/
Plantagepolder 1, Houten
Op de Plantage kom je tot bloei! Het is onze overtuiging dat iedereen talenten heeft. Onze missie is om onze leerlingen te helpen deze talenten te ontdekken en deze tot bloei te laten komen. Het daltononderwijs op onze school geeft inhoud aan een brede vorming. Wij bieden de leerlingen een leef- en leeromgeving waarin zij kunnen groeien tot doelgerichte, autonome, lerende, toekomstgerichte, onderzoekende en nieuwsgierige mensen, die uitgedaagd worden in een inspirerende omgeving, tot kritische en democratische mensen met lef.

Jonneke Reichert

Directeur