Een gezond pedagogisch klimaat is de basis van de school. Daar zijn we samen voor verantwoordelijk. Wij bieden veiligheid door wederzijds respect tussen volwassenen, tussen kinderen en tussen volwassenen en kinderen onderling. Ouderbetrokkenheid is volop geworteld in de cultuur van de school. We doen het samen, op een positieve manier, met aandacht voor de groei en het welzijn van de individuele leerling en de school als geheel.