OBS De Bijenkorf is een openbare basisschool in Houten en maakt onderdeel uit van Stichting Openbaar Onderwijs Houten (OOH). Onze school is kleinschalig: de kinderen kennen elkaar en voelen zich thuis. We zijn een hecht team dat zich betrokken voelt bij elke leerling. We gaan voor een gezamenlijk resultaat.

Om de ontwikkeling van onze leerlingen te maximaliseren, werken wij vanuit de pedagogische driehoek: kind, ouder en school. Ouderbetrokkenheid is dan ook geworteld in onze school.

We doen het samen.