Pijlers 

Ons onderwijs is zo ingericht dat kinderen op een positieve manier worden uitgedaagd zich te ontwikkelen. Uitgangspunt in het leren is het versterken van het zelfbeeld van leerlingen en het vergroten van zelfvertrouwen. Het doel van ons onderwijs is uitgesplitst in 4 pijlers:

 • Kennis en vaardigheden: sterk in de basis
  Om de vaardigheden te ontwikkelen die kinderen nodig hebben in deze complexe wereld, is er kennis nodig. Taal (lezen en schrijven) en Rekenen zijn voor ons basisvaardigheden. Maar ook ICT vaardigheden zijn in de wereld van nu heel belangrijk. We zorgen ervoor dat aan de opbrengsten voor deze vakken hoge doelen worden gesteld, uiteraard in een realistisch perspectief dat past bij het kind. De kerndoelen zijn richtinggevend. Onze leerkrachten spelen hierin een centrale rol. Zij zorgen dat de lessen aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen, activeren de kinderen tot zelf nadenken en leren de kinderen leren.
 • (wereld)Burgerschap: oriëntatie op jezelf en de wereld 
  (wereld)Burgerschap draait op de Bijenkorf om wederzijds respect en van betekenis kunnen zijn. Maar gaat ook over keuzes kunnen en durven maken, zelfmanagement en het aangaan van relaties. De kinderen ervaren dat ze een verschil kunnen maken in hun eigen omgeving. Door ons thematische onderwijs op de zaakvakken worden kinderen uitgedaagd om initiatief te nemen, creatief te zijn en samen te werken.
  Om het wereldburgerschap van onze kinderen een kickstart te geven, geven we Engels in alle groepen. 

 • Cultuur en creatieve vorming
  In samenwerking met Kunst Centraal hebben we jaarlijks een kunst- en cultuurmenu voor alle kinderen op de Bijenkorf. Hierdoor krijgen voorstellingen verdieping door de kunstvorm en/of het thema. Daarnaast staan onze kinderen ook zelf regelmatig op het podium. Naast de normale creatieve groepsactiviteiten wordt er tijd besteed aan groepsdoorbroken handvaardigheid ircuits en het maken van muziek.

 • Gezonde en duurzame school
  OBS De Bijenkorf heeft het vignet Gezonde school. We vinden het belangrijk dat kinderen in een gezonde omgeving leren en dat er voldoende ruimte is voor sporten en bewegen. Bij een Gezonde school hoort ook duurzaamheid: we hebben zonnepanelen, scheiden afval en we houden actief in de gaten hoe het gaat met het binnenmilieu (ventilatie) van de school.