Op onze school is iedereen welkom. Plezier maken en leren gaan bij ons hand in hand. We bieden kinderen een veilige plek waar ze zichzelf kunnen zijn en zich thuis voelen. Waar ze fouten durven maken en ook durven te excelleren. Waar hun interesses serieus worden genomen en waar ze veel kunnen spelen en bewegen.

Een veilig en positief schoolklimaat is de basis van de school. Daar zijn we samen voor verantwoordelijk. Wij bieden veiligheid door wederzijds respect tussen volwassenen, tussen kinderen en tussen volwassenen en kinderen onderling. Ouderbetrokkenheid is volop geworteld in de cultuur van de school. We doen het samen, op een positieve manier, met aandacht voor de groei en het welzijn van de individuele leerling en de school als geheel.

Missie

Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen opgroeien tot zelfstandige en zelfbewuste mensen. We willen kinderen klaarstomen voor een toekomst waarin zij bij het najagen van hun dromen zoveel mogelijk op hun eigen benen kunnen staan en elkaar ondersteunen waar nodig. 

Door het ontwikkelen van een  positieve en kritische kijk op de samenleving  vormen de kinderen hun eigen normen en waarden.