De Leerlingenraad van OBS De Bijenkorf komt vijf maal per schooljaar samen om te vergaderen om mee te denken over ontwikkelingen in de school.
De raad bestaat uit twee vaste vertegenwoordigers uit de groepen 5 tot en met 8, die aan het begin van het schooljaar worden verkozen door hun klas.
Uit groep 4 zijn er ook twee vertegenwoordigers, die per vergadering wisselen zodat deze leerlingen vast kennis maken met de werkwijze van de raad.

Hieronder stelt de huidige leerlingenraad zich kort voor:

Onze leerlingenraad bestaat uit groep 8,7,6,5,4.

In groep 8 zijn het Isa en Jesper,
In groep 7: Nidal en Nynke,
In groep 6: Farah en Maurits, 
In groep 5: Mila en Mason,
En in groep 4 wisselt het per keer. 

In het begin hebben we voor het eerst met elkaar de leerlingenraad gedaan. Toen juf Scarlett weg ging, gingen we op zoek naar een nieuwe directeur.  Toen hadden we mensen rondgeleid door de school om de school te verkennen. Na 1 maand werd er beslist wie de nieuwe directeur was. Dat is Jonneke. Wij hopen dat wij onze school het beste maken. 

In het schooljaar 2022-2023 heeft de Leerlingenraad verder onder andere gewerkt aan:
- Vergroening van het schoolplein en meer buiten spelen en leren;
- Het pimpen van de wc's;
- Veilig naar school fietsen in Houten.