Om ervoor te zorgen dat er op school een verbetercultuur is waaraan continu wordt gewerkt, werken we met de Enigma Kwaliteitsaanpak. Deze aanpak bestaat uit twee sporen en sluit naadloos aan bij handelingsgericht werken:

  • Spoor 1 vakmanschap en professionaliteit
    Leerkrachten krijgen op de Bijenkorf de ruimte om zich te ontwikkelen. Samen en individueel. En vanuit hun interesse en talent. We geloven dat we op die manier het verschil voor kinderen maken. Veel van onze groepsleerkrachten hebben daarom ook nog een specialisme. Denk bijvoorbeeld aan een rekenspecialist, gedragsspecialist, specialist Jonge Kind, maar ook een ICT-specialist en schoolopleider. Samen zetten we deze expertise in voor onze leerlingen.
    Ook leren we van elkaar. Doel van onze teamvergadering is uitwisseling en samen onderwijs maken.
  • Spoor 2 vormen van de basis van de kwaliteitsaanpak
    De processen die daadwerkelijk waarde toevoegen aan onze school zijn beschreven in ambitiekaarten en kwaliteitskaarten. Zo spreekt iedereen dezelfde taal. De aanpak brengt een continu proces op gang van doelen stellen, in beeld brengen waar we als school staan, borgen wat goed is en werken aan wat nog beter kan. Continu verbeteren en borgen van kwaliteit dus.

Verbeterthema's waar we het komend jaar aan werken:
- verdieping doordacht passend lesmodel (DPL)
- implementatie Faqta, methode wereldorientatie
- collegiale consultaties op DPLmodel en het geven van feedback
- opbrengstgericht werken: data, duiden, doelen en doen