Op school draait het uiteraard om goed onderwijs. Maar daarnaast zijn er nog zoveel andere belangrijke zaken die ervoor zorgen dat kinderen een fijne tijd hebben op school. Denk hierbij aan een mooie Sinterklaas- en Kerstviering. Maar ook het meedoen aan verschillende sporttoernooien of het meelopen aan de Avondvierdaagse. Al deze activiteiten, die niet direct onder onderwijs vallen, worden georganiseerd door de Ouderraad, uiteraard in goed overleg met het team. 

Ouderraad en Oudervereniging 
Elk jaar betaalt u een vrijwillige ouderbijdrage. Hierdoor bent u automatisch lid van de Oudervereniging (OV). Deze vereniging heeft als doel de bovengenoemde activiteiten te helpen organiseren. De Ouderraad (OR) is een groep ouders die, namens de vereniging, 6x per jaar bij elkaar komt om de coördinatie en de inhoud van de activiteiten te bespreken, en deze ook af te stemmen met het team. 

Het dagelijks bestuur van de OR bestaat uit:

-       Yvonne van Oudenallen (voorzitter)

-       Jolinde van Strien (secretaris)

-       Fabienne Drost (penningmeester)

Daarnaast zijn de volgende ouders lid van de OR: 

-       Jacqueline Claessen

-       Susan van Erp

-       Ellen Weerman

-       Heidi Erwich

-       Susanne Heus

-       Irene Raaff

-       Carien Keizer

-       Sjamilla Paulides

-       Elly Veld

Vanuit het team zijn Silvia Goes en Sela Jongerius betrokken bij de OR. 

Het bestuur van de OR heeft regelmatig contact met de directie en de MR om lopende zaken af te stemmen. Daarnaast beheert het bestuur de financiën van de vereniging. De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt €52,50 per kind en wordt geïncasseerd via het WisCollect. Hierover ontvangt u meer informatie bij inschrijving van de school. Uit deze bijdrage wordt ook het schoolreisje betaald. 

Zelf meedenken of andere vragen? 
Mocht u het leuk vinden om te helpen met het meedenken en organiseren van deze activiteiten dan bent u van harte welkom. Voor meer informatie kunt u altijd bovenstaande ouders aanspreken of contact opnemen via or.bijenkorf@oo-h.nl. Uiteraard kunt u daar ook terecht voor andere vragen.