De MR praat mee over allerlei onderwerpen die met de school en het onderwijs te maken hebben. Samen verbeteren we de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden.

Wat doet de MR?

De MR heeft een belangrijke rol binnen de organisatie. Bij veel beslissingen die de directie moet nemen, worden eerst de ouders en het personeel geraadpleegd. Dat moet gebeuren via de MR, zo is geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Er zijn verschillende soorten beslissingen:

  • die waarover de MR eerst advies moet geven;

  • die waarvoor instemming van de MR vereist is;

  • die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren.

Alle bevoegdheden van de MR en haar geleding zijn vastgelegd in artikel 10 tot en met 16 van de Wet medezeggenschaps op scholen (WMS.) De plichten van het schoolbestuur hierbij staan in artikel 6 en 8 van de Wet.

Geledingen: In de MR zitten twee zgn. geledelingen, een namens de leerkrachten, een namens de ouders.
De leerkrachten worden gekozen door het team, de ouders d.m.v. stemmen (door alle ouders)

Namens de leerkrachten zitten in het schooljaar 2021 - 2022 in de MR:
Susan Mulder (groep 3) en Fianna de Boer (groep 8).

Namens de ouders zitten in het schooljaar 2022-2023 in de MR:
Mischa Jonker (vader Sytze uit groep 3 en Yves groep 1-2) en Maaike van Leeuwarden (moeder van Lynn en Stijn, groep 6 en 4)

U kunt altijd contact opnemen met de MR. U kunt ons altijd aanspreken, u kunt ook mailen: mr.bijenkorf@oo-h.nl